Vés al contingut

Política de privacitat

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, PRADA NARGESA SL, o EL TITULAR indistintament, us informa sobre els termes de la seva política de privadesa. Si us plau davant de qualsevol dubte, o si necessita ampliar aquesta informació, contacteu amb nosaltres a [email protected]. Li contestarem el més aviat possible.

1. Identificació del responsable del tractament

PRADA NARGESA SL 
CIF: B17823527
Ctra. de Garrigas a Santa Eulalia s/n
17476 PALAU DE SANTA EULÀLIA
1.1. Dades de contacte
Telèfon (+34) 972.56.80.85
Correu electrònic: [email protected]

2. Categoria de dades que tractem 

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació, els detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus de dades

Finalitats del tractament

Usuari Web

Identificatives de la connexió

-Identificació de la connexió.

Clients

Identificatives: nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i dades de facturació.

-Gestió administrativa de la relació contractual de prestació de serveis.

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

Usuaris “Contacta”, “Servei tècnic”, “treballa amb nosaltres”

Identificatius: nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon

-Atenció de consultes.

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

3. Origen de les dades 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que en garanteix la veracitat i l'autenticitat. PRADA NARGESA SL no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l'exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valer els nostres drets.

4. Termini de conservació de les dades 

Les vostres dades seran conservades el temps necessari per a la realització de la finalitat per a la qual van ser sol·licitades, excepte que ens hagi revocat el consentiment per al tractament de les seves dades, hagi exercit el seu dret d'oposició al tractament, o la Llei estableixi un altre termini diferent, com podria ser en el cas de les factures emeses per la compra dels nostres productes.
En aquells casos en què ens referim a la gestió de currículums, les dades personals contingudes en els currículums o que vostè voluntàriament ens hagi facilitat seran conservades per a la cobertura de vacants actuals o futures excepte revocació per part seva.

5. Finalitats del tractament 

 • Atenció de consultes i sol·licituds d´informació sobre la nostra empresa i productes.
 • Gestió administrativa de la condició de client.
 • Divulgació de la nostra activitat a xarxes socials.
 • Gestió de currículums i sol·licituds d’ocupació.
 • Gestió dels avisos al nostre servei tècnic.

6. Bases legitimadores del tractament

Als termes de l'art. 6 del Reglament (UE) 2016/679

Condició

Tipus de dades

Finalitats del tractament

Base Legitimadora

Usuari Web

Identificatives de la connexió

-Identificació de la connexió.

-Consentiment de l’interessat en accedir al nostre lloc web, 6.1.a) RGPD.

Clients

Identificatives: nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i dades de facturació.

-Gestió administrativa de la relació contractual de prestació de serveis.

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

-Execució d'un contracte o de mesures precontractuals, 6.1.b) RGPD.

-Consentiment de linteressat, art. 6.1.a) RGPD

Usuaris “Contacta”, “Servei tècnic”, “treballa amb nosaltres”

Identificatius: nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon

-Atenció de consultes.

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

-Consentiment de l’interessat, art. 6.1.a) RGPD.


7. Cessió de dades 

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o això sigui necessari per poder complir amb la finalitat informada. En aquests casos PRADA NARGESA SL, comprovarà que es compleixin totes aquelles mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i de la resta d'obligacions que exigeix la normativa, especialment la seguretat i la confidencialitat de les seves dades.

8. Drets 

Qualsevol persona i en qualsevol moment té dret a saber si estem tractant amb les vostres dades o no. També té dret a:

 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en les circumstàncies previstes a la normativa.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals; en aquest cas, només les conservarem per a l'exercici de drets o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Si considera que no hem atès correctament els seus drets pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control Competent.

8.1. Com puc exercir els meus drets?

Aquest procediment és gratuït. Únicament ens ha d'enviar un correu electrònic a [email protected], adjuntant còpia del seu DNI i indicant a l'assumpte “Ref. RGPD”. Tan bon punt ens arribi la seva sol·licitud, la tramitarem i rebrà la nostra resposta en el termini màxim d'un mes.

9. Cookies

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari. Pot llegir la nostra política de cookies en visitar-nos inicialment i en aquesta mateixa web.

10. Mesures de seguretat adoptades per PRADA NARGESA SL. 

PRADA NARGESA SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, especialment l'article 32 del RGPD; adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. En particular, PRADA NARGESA SL ha adoptat les mesures pertinents i obligatòries establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. Tot i això, en altres casos, PRADA NARGESA SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client, fent servir els canals habituals de contacte.


11. Canvis a la nostra Política de Privadesa
PRADA NARGESA SL es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa quan ho consideri oportú, o, per adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. Quan això passi s'anunciarà a la nostra web perquè ho pugui consultar.
Darrera actualització, 12/04/2022.
©2022. PRADA NARGESA SL. Tots els drets reservats.
 

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Uneix-te a la comunitat Nargesa i rep tota la informació del sector, vídeos demostratius, promocions en maquinària...Clients

Alguns dels nostres clients